Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Čia pateikiama informacija apie renginius susijusius su modeliavimu, šio forumo naujienas ir pasikeitimus forume, kitas us modeliavimu susijusias naujienas
#

Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė Prunce » 2020 Gru 13 (Sek) 13:10

GARGŽDŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRO POPIERINIŲ MODELIŲ KONKURSO „GARGŽDAI - 2021ˮ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Popierinių modelių konkursas „Gargždai - 2021ˮ nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai:
Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras ir Neformali jaunimo grupė „Gargždų Guliveriai“.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


3.Stendinio modeliavimo kaip hobi ir laisvalaikio praleidimo būdo propagavimas.
4. Įvairaus amžiaus modeliuotojų pasikeitimas patirtimi, naujų modeliuotojų pritraukimas.
5. Klaipėdos rajono pristatymas Lietuvos ir užsienio modeliuotojams.
6. Gargždų miesto 768-ųjų metinių paminėjimas.

III SKYRIUS
DALYVAVIMO SĄLYGOS


7. Konkurse gali dalyvauti pavieniai modeliuotojai, modeliuotojų bendrijos ir klubai.
8. Konkursinės kortelės užpildymas yra pagrindas dalyvauti konkurse, tuo pačiu sutikimas su konkurso taisyklėmis.
9. Pateikti konkursui modeliai padaryti pačių autorių.
10. Pilnamečiai dalyviai (suaugę) sutinka, kad nuotraukos su jais ir jų modeliais būtų nemokamai naudojami Organizatorių marketingo ir statistikos tikslais tik konkurso veiklos rėmuose, tame tarpe patalpinant jas internetiniuose puslapiuose http://www.kvaksiuk.com/forum-lt/ ir organizatorių Facebook paskyrose fotografijų ir filmuotos medžiagos forma.
11. Nepilnamečių dalyvių (jaunimo, vaikų) atstovai sutinka, kad nuotraukos su jais ir jų modeliais būtų nemokamai naudojami Organizatorių marketingo ir statistikos tikslais tik konkurso veiklos rėmuose, tame tarpe patalpinant internetiniuose puslapiuose http://www.kvaksiuk.com/forum-lt/ ir organizatorių Facebook paskyrose fotografijų ir filmuotos medžiagos forma.
12. Sutikimas, apie kurį kalbama punktuose 10 ir 11 yra laikinas.
13. Organizatoriai garantuoja, kad dalyvio (nepilnamečio dalyvio) nuotraukos nebus panaudotos pažeidžiant įstatymus.
14. Patariame registruotis į konkursą iš anksto elektroniniu būdu, elektroninio pašto adresu shipyard1961@gmail.com. Tai labai palengvins startinių kortelių išdavimą konkurso vietoje. Pateikiama sekanti informacija: dalyvio vardas, pavardė, šalis, miestas (klubas), gimimo data, modelio pavadinimas, leidėjas, mastelis, kategorija, ar dalyvaus kategorijose KLiet arba KAntik. Modelius galima bus registruoti iki 2021-09.29 24.00 val. elektroniniu būdu ir konkurso pradžios dienomis konkurso vietoje iki konkurso atidarymo pradžios.
15. Norintys dalyvauti nekonkursinėje parodoje ir modelių mugėje prašomi susisiekti su organizatoriais ne vėliau, kaip savaitė iki konkurso. Po šio termino organizatoriai negarantuoja vietos.
16. Konkurso dalyvis gali pristatyti neribotą modelių kiekį kiekvienoje klasėje. Galutinių rezultatų lentelėje bus įskaitomas tik vienas (geriausias) modeliuotojo darbas kiekvienoje klasėje.
17. Konkursui priimami pačių modeliuotojų pasigaminti iš žurnalų, parsisiųsti iš legalių tinklalapių ir pačių suprojektuoti modeliai. Dokumentacija nėra būtina. Pateiktam modeliui gali būti pateikiama dokumentacija, kuri yra leidinyje arba papildoma medžiaga, patvirtinanti modelyje padarytus pakeitimus ir pataisymus.
18. Modelius pristato ir atsiima patys modeliuotojai arba jų įgalioti asmenys. Modeliai nėra apdraudžiami.
19. Konkursas vyks šiose amžiaus grupėse:
19.1. jauniausi modeliuotojai (kortelėje žymėti V1) - vaikai iki 10 m (jei dar nėra sukakę 10 metų);
19.2. vaikai (kortelėje žymėti V2) – 10-14 metų (jei dar nėra sukakę 14 metų);
19.3. jaunimas (kortelėje žymėti J) – 14-19 metų (jei dar nėra sukakę 19 metų);
19.4. suaugę (kortelėje žymėti S) – virš 19 metų.
20. Organizatoriai pasilieka teisę jungti klases, jei jose nebus pakankamas konkursui modelių skaičius toje klasėje arba išskirti naujas klases, jei susidarys reikiamas modelių skaičius.
21. Konkursas kiekvienoje amžiaus grupėje ir klasėje laikomas įvykusiu, jei joje išstatoma ne mažiau, kaip 4 trijų skirtingų modeliuotojų modeliai. Jei išstatomi dviejų modeliuotojų darbai, tai konkursas skaitomas įvykusiu, bet išskiriamas tik vienas modelis. Jei dalyvauja tik vienas modeliuotojas su bet kokiu modelių skaičiumi, tai konkursas skaitomas neįvykusiu. Bet ir šiuo atveju už gerai padarytą modelį gali būti skiriama nominacija.
22. Numatomas startinis mokestis: 2 eurai jaunimo ir 4 eurai suaugusių amžiaus grupėse. Vaikų amžiaus grupės dalyviams startinio mokesčio nėra.

IV SKYRIUS
MODELIŲ KLASIFIKACIJA


23. Vaikai iki 10 metų(V1):modeliai neskirstomi pagal kategorijas ir dalyvauja vienoje klasėje. Medaliais, diplomais ir prizais apdovanojami 6 geriausių modelių autoriai. Kiti apdovanojami padėkomis ir prizais. Esant didesniam kiekiui modelių ir modeliuotojų, kategorija gali būti padalinta į tris atskiras kategorijas: KT – kartoninė technika, KF – kartoninės figūrėlės ir KP – kartoniniai architektūros modeliai. Šiuo atveju kiekvienoje kategorijoje medaliais, diplomais ir prizais apdovanojami trijų geriausių darbų autoriai. Kiti apdovanojami padėkomis ir prizais.
24. Vaikai nuo 10 iki 14 metų (V2):varžysis šiose modelių kategorijose:
KA – aviacija,
KL – laivai,
KRT - ratinė technika,
KVT - vikšrinė technika,
KF - figūrėlės ir gyvūnai,
KP - architektūra,
KX – kiti, aukščiau neklasifikuoti modeliai.
25. Jaunimas nuo 14 iki 19 metų (J) varžysis šiose modelių kategorijose:
KA - aviacija,
KL- laivai,
KRT- ratinė technika,
KVT- vikšrinė technika,
KF -figūrėlės ir gyvūnai,
KP - architektūra,
KR – kosmosas ir fantastika,
KX – kiti, aukščiau neklasifikuoti modeliai.
26. Suaugę virš 19 metų (S) varžysis šiose modelių kategorijose:
KAD - visų laikų daugiasparniai lėktuvai ir monoplanai iki 1925 m.,
KAM - sraigtinė aviacija po 1925 m.,
KAR - reaktyviniai lėktuvai,
KSr- sraigtasparniai,
KKVT – karinė vikšrinė ir pusiau vikšrinė technika,
KKRT– karinė ratinė technika,
KCT– civilinė vikšrinė ir ratinė technika,
KGT - geležinkelio technika,
KAr- artilerija be variklio,
KL- laivai,
KPL - povandeniniai laivai,
KB- buriniai laivai,
KF- figūrėlės ir gyvūnai,
KP - architektūra,
KR - kosminė ir fantastinė tema,
KX - kiti, aukščiau neklasifikuoti modeliai,
KDi – kartoninės dioramos. Pastaba: KDi kategorijai priskiriama ir demontuota bei nerealiai išeksponuota kartoninė ir technika!
KLiet - lietuviškos karinės ir civilinės technikos, architektūros modeliai. Pastaba: KLiet kategorijoje gali dalyvauti ir kitose kategorijose registruoti modeliai, modeliai neskirstomi pagal amžiaus grupes,
KAntik – modeliai pagaminti iš rankinio projektavimo leidinių. Pastaba: šioje kategorijoje gali dalyvauti ir kitose kategorijose registruoti modeliai, modeliai neskirstomi pagal amžiaus grupes. Būtina dokumentacija – po suklijavimo likęs žurnalas.

V SKYRIUS
KONKURSO LAIKAS IR VIETA


27. Konkursas vyks 2021 metų spalio 1 - 3 dienomis Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos sporto salėje. Mokyklos adresas: Vingio g. 6. Gargždai (vieta gali keistis).

VI SKYRIUS
KONKURSO PROGRAMA


28. 2021 m. spalio 1 d. iki 19.00 val. - dalyvių atvykimas, modelių, dalyvausiančių konkurse ir parodoje, priėmimas, dalyvių apgyvendinimas.
29. 2021 m. spalio 2 d.:
10.00-14.00 val. – dalyvių atvykimas, modelių, dalyvausiančių konkurse ir parodoje, priėmimas, dalyvių apgyvendinimas;
14.00-14.30 val. – konkurso atidarymas;
14.30-15.00 val. – Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro meninių studijų programa;
14.30-17.30 val. - konkursinių modelių vertinimas;
10.00-17.30 val. - parodos lankymas, modeliavimo prekių mugė;
17.30-19.00 val. – ekskursija į Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrą.
30. 2021 m. spalio 3 d.:
9.00-13.30 val. - parodos lankymas, modeliavimo prekių mugė;
10.00-11.30 val. – ekskursija svečiams po Gargždus;
13.30 val. - rezultatų paskelbimas, apdovanojimai, konkurso uždarymas, modelių atsiėmimas.

VII SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI


31. Konkurse išstatytus modelius vertins konkursinė komisija, sudaryta organizatorių pagal principą patinka/nepatinka arba panašu/nepanašu. Bus vertinamas įdėtas darbas, modelio estetika, originalumas ir kruopštumas. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
32. Vaikų iki 10 metų amžiaus grupėje skiriamos šešios nominacijos, kurių laimėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais, likę vaikai gaus padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Vaikų ir Jaunimo grupėse
bus apdovanojamos trys nominacijos (medaliai, diplomai ir prizai) kiekvienoje klasėje. Suaugusių grupėje bus apdovanojamostrys nominacijos(diplomais ir prizais) pagal galimybes). Nominacijos vietomis nežymimos
33. Organizatoriai leidžia modeliavimo klubams, leidykloms ir privatiems asmenims įsteigti specialius prizus.

VIII SKYRIUS
INFORMACIJA PASITEIRAVIMUI


34. Kontaktai:
Pranas Sungaila, Laisvalaikio centro stendinio modeliavimo studijos mokytojas, tel. +370 67 265 123, el. paštas: shipyard1961@gmail.com (liet., rus., lenk.);
Ignas Sungaila, neformalios jaunimo grupės „Gargždų Guliveriai“ narys, tel. +370 60 314 640, el. paštas: sungailaignas@gmail.com (liet., angl.);
Vilmantas Norkus, neformalios jaunimo grupės „Gargždų Guliveriai“ narys, tel. +370 63 378 654el. paštas: vilmantasnn@gmail.com (liet., angl.).
Paulius Trakšelis, neformalios jaunimo grupės „Gargždų Guliveriai“ narys, tel. +370 62 542 048, (liet., angl.).
Prunce
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 1416
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 11:24
Miestas: Gargždai

Re: Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė Prunce » 2021 Kov 06 (Šeš) 16:49

Taigi, kadangi karantinas pratęstas iki kovo 31, mūsų konkursą teko perkelti į vėlesnę datą. Dabar jis turėtų vykti 2021 metų spalio 1-3 dienomis. Nuostatai jau pataisyti. Tikėkimės, kad šįkart jau tirkai "COVID-19" bus išsikvėpęs - nejuokai: už lango tada jau bus 2021 prie pabaigos :D :D :D

Tai tiek
Prunce
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 1416
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 11:24
Miestas: Gargždai

Re: Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė gede » 2021 Bal 10 (Šeš) 0:53

Prunce,su konkursais, ko gero teks keltis į virtualią erdvę
gede
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 86
Užsiregistravo: 2010 Lie 06 (Ant) 9:19

Re: Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė Prunce » 2021 Bal 10 (Šeš) 10:17

Lenkai praeitais metais porą kartų bandė - ne kas gavosi. Nors dalyvių ir daug, bet buvo atvejų, kad ir "vogtos" modelių nuotraukos buvo pristatomos. Viename konkurse net "virtualų" modelį kažkam pavyko "nufotografuoti" ir už tikrą iškišti. Žodžiu, iš tokių konkursų daugiau bėdos, negu naudos. Todėl ir nebedaro jų. Bent taip lenkų forumuose matosi ir "Facebook"-e. Skelbiami realūs konkursai, bet arba nukeliami, arba atšaukiami - priklausomai nuo situacijos.

Tai tiek
Prunce
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 1416
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 11:24
Miestas: Gargždai

Re: Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė Prunce » 2021 Rgs 03 (Pen) 11:14

Modelių registracija į konkursą čia:

https://docs.google.com/forms/d/1P33zTj ... zGoSc/edit


Ne lietuviams anketos klausimų - atsakymų paaiškinimai lietuvių / lenkų / rusų / anglų kalbomis:

Vardas, Pavardė / Imie, Nazwisko / Имя, Фамилия / Name, Surname

Amžiaus grupė / Grupa wiekowa / Возрастная группа / Age Group

V1 – Vaikai iki 10 metų amžiaus / V1 – Mlodziki do 10 lat / V1 – Дети до 10 лет / V1 – Children under 10 years old

V2 – Vaikai nuo 10 iki 14 metų amžiaus / V2 – Mlodziki od 10 do 14 lat / V2 – Дети от 10 до 14 лет / V2 – Children from 10 to 14 years old

J – Jaunimas nuo 14 iki 19 metų amžiaus / J – Mlodziez od 14 do 19 lat / J - Молодежь от 14 до 19 лет / J – Juiniors from 14 to 19 years old

S – Suaugę nuo 20 metų amžiaus / S – Senior powyzej 20 lat/ S – Взрослые свыше 20 лет / S – Seniors from 20 years old

Klubas, Miestas, Šalis / Klub, Miejscowosc, Panstwo / Клуб, Место жительства, Страна / Club, City, Country

Modelio pavadinimas / Nazwa modelu / Название модели / Model Name

Mastelis / Podzialka / Масштаб / Scale

Leidėjas / Wydawnictwo / Издательство / Publisher

Modelių kategorijos / Kategoria modelu / Класс модели / Model Category

V1 - visi vaikų iki 10 metų modeliai / V1 – wszystkie modeli mlodzikow do 10 lat / V1 – Все модели детей до 10 лет / V1 – All children under 10 years old models

V2-KA - 10-14 metų vaikų aviacijos modeliai / V2-KA – mlodziki 10-14 lat modele lotnicze / V2-KA – авиационные модели детей 10 – 14 лет / V2-KA - aviation models children from 10 to 14 years old

V2-KL - 10-14 metų vaikų laivų modeliai / V2-KL – mlodziki 10-14 lat modele statkow, okretow, zaglowcow, okretow podwodnych / V2-KL – модели кораблей, судов, парусников и подводных лодок детей 10 – 14 лет / V2-KL - ship models children from 10 to 14 years old

V2-KRT - 10-14 metų vaikų ratinės technikos modeliai / V2-KRT – mlodziki 10-14 lat modele techniki kolowej / V2-KRT – модели колесной техники детей 10 – 14 лет / V2-KRT - wheell machinery models children from 10 to 14 years old

V2-KVT - 10-14 metų vaikų vikšrinės technikos modeliai / V2-KVT – mlodziki 10-14 lat modele techniki gasienicowej / V2-KVT – модели гусеничной техники детей 10 – 14 лет / V2-KVT - track machinery models children from 10 to 14 years old

V2-KF - 10-14 metų vaikų figūrėlės ir gyvūnai / V2-KF – mlodziki 10-14 lat figurki i zwierze / V2-KF – фигурки и звери детей 10 – 14 лет / V2-KF - figures and animals children from 10 to 14 years old

V2-KP - 10-14 metų vaikų architektūros maketai / V2-KP – mlodziki 10-14 lat budowle / V2-KP – архитектура детей 10 – 14 лет / V2-KЗ - architekture children from 10 to 14 years old

V2-KX - 10-14 metų vaikų aukščiau neklasifikuoti modeliai / V2-KX – mlodziki 10-14 lat inne modele / V2-KX – не классифицированые выше модели детей 10 – 14 лет / V2-KX - other models children from 10 to 14 years old

J-KA - 14-19 metų jaunimo aviacijos modeliai / J-KA – juniory 14-9 lat modele lotnicze / J-KA – авиационные модели юниоры 14-19 лет / J-KA - aviation models juniors from 14 to 19 years old

J-KL - 14-19 metų jaunimo laivų modeliai / J-KL – juniory 14-9 lat modele statkow, okretow, zaglowcow, okretow podwodnych / J-KL – модели кораблей, судов, парусников и подводных лодок юниоры 14-19 лет / J-KL - ship models juniors from 14 to 19 years old

J-KRT - 14-19 metų jaunimo ratinės technikos modeliai / J-KRT – juniory 14-9 lat modele techniki kolowej / J-KRT – модели колесной техники юниоры 14-19 лет / J-KRT - wheell machinery models juniors from 14 to 19 years old

J-KVT - 14-19 metų jaunimo vikšrinės technikos modeliai / J-KVT – juniory 14-9 lat modele techniki gasienicowej / J-KVT – модели гусеничной техники юниоры 14-19 лет / J-KVT - track machinery models juniors from 14 to 19 years old

J-KP - 14-19 metų jaunimo architektūros maketai / J-KP – juniory 14-9 lat budowle / J-KP – архитектура юниоры 14-19 лет / J-KЗ - architekture juniors from 14 to 19 years old

J-KF - 14-19 metų jaunimo figūrėlės ir gyvūnai / J-KF – juniory 14-9 lat figurki i zwierze / J-KF – фигурки и звери юниоры 14-19 лет / J-KF - figures and animals juniors from 14 to 19 years old

J-KR - 14-19 metų jaunimo kosminės technikos ir fantastiniai modeliai / J-KR – juniory 14-19 lat modele rakiet i innej techniki kosmicznej / J-KR – модели космической техники и фантастика юниоры 14-19 лет / J-KR – space and fantasy technic models juniors from 14 to 19 years old

J-KX - 14-19 metų jaunimo aukščiau neklasifikuoti modeliai / J-KX – juniory 14-19 lat inne modele / J-KX – не классифицированые выше модели юниоры 14-19 лет / J-KX - other models juniors from 14 to 19 years old

S-KAD – suaugusių nuo 20 metų daugiasparnių lėktuvų ir monoplanų iki 1925 metų modeliai / S-KAD – seniory od 20 lat modele samolotow wieloplatowuych i monoplanow do 1925 roku/ S-KAD – модели многокрыльевых самолетов и монопланов до 1925 года взрослые от 20 лет / S-KAD – monoplanes until 1925 year and biplan models seniors from 20 years old

S-KAM – suaugusių nuo 20 metų sraigtinių lėktuvų po 1925 metų modeliai / S-KAM – seniory od 20 lat modele samolotow smiglowych po 1925 roku/ S-KAM – модели винтовых самолетов после 1925 года взрослые от 20 лет / S-KAM – propeller aviation after 1925 models seniors from 20 years old

S-KAR – suaugusių nuo 20 metų reaktyvinių lėktuvų modeliai / S-KAR – seniory od 20 lat modele samolotow odrzutowych / S-KAR – модели реактивных самолетов взрослые от 20 лет / S-KAR – jet aviation models seniors from 20 years old

S-KSr – suaugusių nuo 20 metų sraigtasparnių modeliai / S-KSr – seniory od 20 lat modele smiglowcow / S-KSr – модели вертолетов взрослые от 20 лет / S-KSr – helicopters models seniors from 20 years old

S-KKVT – suaugusių nuo 20 metų karinės vikšrinės technikos modeliai / S-KKVT – seniory od 20 lat modele techniki wojskowej gasienicowej / S-KKVT – модели военной гусеничной техники взрослые от 20 лет / S-KKVT – military truck machinery models seniors from 20 years old

S-KKRT – suaugusių nuo 20 metų karinės ratinės technikos modeliai / S-KKRT – seniory od 20 lat modele techniki wojskowej kolowej / S-KKRT – модели военной колесной техники взрослые от 20 лет / S-KKRT – military whell machinery models seniors from 20 years old

S-KCT – suaugusių nuo 20 metų civilinės technikos modeliai / S-KCT – seniory od 20 lat modele techniki ciwilnej / S-KCT – модели гражданской техники взрослые от 20 лет / S-KCT – civil machinery models seniors from 20 years old

S-KGT – suaugusių nuo 20 metų geležinkelio technikos modeliai / S-KGT – seniory od 20 lat modele techniki kolejowej / S-KGT – модели железнодорожной техники взрослые от 20 лет / S-KGT – railway models seniors from 20 years old

S-KArt – suaugusių nuo 20 metų artilerija be variklio / S-KArt – seniory od 20 lat modele artilerii bez napedu / S-KArt – модели несамоходной артиллерии взрослые от 20 лет / S-KArt – towed artilery models seniors from 20 years old

S-KL – suaugusių nuo 20 metų laivų modeliai / S-KL – seniory od 20 lat modele okretow i statkow/ S-KL – модели кораблей и судов взрослые от 20 лет / S-KL – ship models seniors from 20 years old

S-KPL – suaugusių nuo 20 metų povandeninių laivų modeliai / S-KPL – seniory od 20 lat modele okretow podwodnych / S-KPL – модели подводных лодок взрослые от 20 лет / S-KPL – submarines models seniors from 20 years old

S-KB – suaugusių nuo 20 metų burinių laivų modeliai / S-KB – seniory od 20 lat modele zaglowcow / S-KB – модели парусных судов и кораблей взрослые от 20 лет / S-KB – sail ships models seniors from 20 years old

S-KF - suaugusių nuo 20 metų figūrėlės ir gyvūnai / S-KF – seniory od 20 lat figurki i zwierze / S-KF – фигурки и звери взрослые от 20 лет / S-KF - figures and animals seniors from 20 years old

S-KP - suaugusių nuo 20 metų architektūros maketai / S-KP – seniory od 20 lat budowle / S-KP – архитектура взрослые от 20 лет / S-KЗ - architekture seniors from 20 years old

S-KR - suaugusių nuo 20 metų kosminės technikos ir fantastiniai modeliai / S-KR – seniory od 20 lat modele rakiet i innej techniki kosmicznej / S-KR – модели космической техники и фантастика взрослые от 20 лет / S-KR – space and fantasy technic models seniors from 20 years old

S-KX - suaugusių nuo 20 metų aukščiau neklasifikuoti modeliai / S-KX – seniory od 20 lat inne modele / S-KX – не классифицированые выше модели взрослые от 20 лет / S-KX - other models seniors from 20 years old

Kdi- dioramos/ Kdi – dioramy / Kdi – диорамы / Kdi – diorams

KLiet - lietuviškos karinės ir civilinės technikos modeliai ir architektūros maketai / Kliet – modele techniki i architektury Litewskiej / Kliet – модели литовской техники и архитектуры / Kliet – Lithuanian theme models

KAntik – modeliai pagaminti iš rankinio projektavimo leidinių/ KAntik – modele wykonane z wydanii recnego projrktowania/ KAntik- модели с изданий ручного проектирования /KAntik – models from non computer projects

Ar reikalinga nakvynė ir kiek asmenų / Potrzebuje sie nocleg i na ile osob / Требуется – ли ночлег и на сколько персон / Accommodation and how many persons

Ne / Nie / Нет / No

Taip 1 / Tak 1 / Да 1 / Yes 1

Taip 2 / Tak 2 / Да 2 / Yes 2

Taip 3 / Tak 3 / Да 3 / Yes 3

Taip 4 / Tak 4 / Да 4 / Yes 4

Taip 5 / Tak 5 / Да 5 / Yes 5

Taip daugiau / Tak wieciej / Да больше / Yes more

Ar modelis dalyvauja KLiet аrba KAntik kategorijose / Model rejestruje sie do kategorii Kliet lub KAntik / Модель участвует в категориях Kliet или KAntik/ Model take place in category Kliet or KAntik

Taip KLiet/ Tak KLiet/ Да KLiet/ Yes KLiet

Taip KAntik/ Tak KAntik /Да KAntik / Yes KAntik

Ne / Nie / Нет / No
Prunce
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 1416
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 11:24
Miestas: Gargždai

Re: Popierinių modelių konkursas "Gargždai-2021

Standartinė Prunce » 2021 Rgs 16 (Ket) 11:25

Konkursas šiais metais neįvyks - pasigavau "COVID"-ą ir tenka dvi savaites izoliuotos. O visos konkurso organizavimo "valdymo gijos" - mano rankose. Tai kad atsiprašome ir iki susitikimo 2022 kovo mėnesį.
Prunce
Modeliuotojas
 
Pranešimai: 1416
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 11:24
Miestas: Gargždai


Grįžti į Renginiai ir naujienos / Events & News / Мероприятия и новости

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių

cron